Nhựa An Phát Xanh vẫn tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm

DNHN - Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (AAA/HoSE) báo lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2021 tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin từ báo cáo tài chính riêng quý II/2021 của Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (AAA/HoSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,243 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, Công ty mẹ đạt 2.396 tỷ đồng doanh thu và 88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong kỳ, Công ty đã tiết giảm được chi phí lãi vay (giảm 25%), chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 12%) nhưng chi phí bán hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ. 

Nhựa An Phát Xanh vẫn tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm
Nhựa An Phát Xanh vẫn tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm.

Kết quả hợp nhất quý 2/2021, AAA đạt doanh thu 3.265 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 80% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, AAA ghi nhận 5.548 tỷ đồng doanh thu và 182 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 64% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo AAA cho biết, đà tăng trưởng là nhờ Công ty đã duy trì tốt việc sản xuất kinh doanh hạt nhựa, bao bì, mở rộng thị phần hoạt động vận tải. Ngoài ra, mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp cũng đã khởi động trở lại làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng.

Đến hết tháng 6/2021, AAA có tổng tài sản 9.642 tỷ đồng, tăng 12,5% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 5.212 tỷ đồng, tăng 29,5% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 663 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền của AAA đang ở mức 2.214 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan