NHNN quan ngại sẽ tăng trưởng tín dụng nóng nếu không kiểm soát chặt

10:59 24/05/2024

Thống đốc NHNN quan ngại với điều kiện kinh tế đặc thù, nếu các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng mà không có biện pháp kiểm soát, hệ thống tổ chức tín dụng có thể quay lại tình trạng tăng trưởng tín dụng nóng như giai đoạn trước năm 2011.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc chủ yếu vào kênh tín dụng ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Điều này trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh thị trường vốn chưa phát triển đầy đủ và gặp nhiều khó khăn, gây áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng, đặc biệt là trong việc cung ứng vốn trung và dài hạn. Hiện tại, các tổ chức tín dụng (TCTD) chủ yếu huy động vốn ngắn hạn nhưng lại cho vay trung và dài hạn, dẫn đến rủi ro về chênh lệch kỳ hạn và thanh khoản.

Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thị trường vốn và thị trường chứng khoán nên đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc cung cấp vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, trong khi hệ thống ngân hàng chủ yếu cung cấp vốn ngắn hạn. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế rất lớn, nền kinh tế Việt Nam hiện phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng, khiến tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam ở mức cao và tiềm ẩn rủi ro bất ổn vĩ mô. Dù lạm phát đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cho công tác điều hành của NHNN, khi phải đồng thời hỗ trợ phục hồi kinh tế và đảm bảo kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định và an toàn cho hệ thống TCTD.

NHNN quan ngại sẽ tăng trưởng tín dụng nóng nếu không kiểm soát chặt
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Với điều kiện kinh tế đặc thù, nếu các TCTD tăng trưởng tín dụng mà không có biện pháp kiểm soát, hệ thống TCTD có thể quay lại tình trạng tăng trưởng tín dụng nóng như giai đoạn trước năm 2011. Điều này có thể dẫn đến gia tăng nợ xấu, đe dọa sự an toàn của hệ thống ngân hàng và gây rủi ro bất ổn vĩ mô cho nền kinh tế, cũng như làm tăng nguy cơ lạm phát.

Do đó, việc duy trì công cụ hạn mức tín dụng là cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Việc dỡ bỏ công cụ này cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình phù hợp và đảm bảo các điều kiện cần thiết.

Hiện nay, NHNN đang thực hiện các biện pháp kết hợp, bao gồm áp dụng các chỉ tiêu an toàn theo chuẩn mực quốc tế và phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD. Những biện pháp này nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát và nâng cao năng lực quản trị, điều hành của các TCTD.

Đồng thời, NHNN đang chỉ đạo các TCTD thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, nâng cao chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế. Điều này cần song hành với việc tái cơ cấu nền kinh tế một cách hiệu quả, nhằm nâng cao vai trò và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào kênh vốn tín dụng ngân hàng.

P.V (t/h)