Nghệ An: Đề án phát triển doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2025 có 30 ngàn doanh nghiệp được thành lập

19:08 23/07/2021

Đề án phát triển doanh nghiệp đang được Sở KH&ĐT Nghệ An xây dựng đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 30.000 doanh nghiệp được thành lập…

Theo Đề án, Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 có 30.000 doanh nghiệp, trong đó 20.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Để thực hiện, Đề án đề ra 7 nhóm giải pháp hỗ trợ, gồm: Tuyên truyền phát triển doanh nghiệp, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng doanh nghiệp; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ riêng về phát triển nguồn nhân lực và xúc tiến, mở rộng thị trường, tiếp cận tín dụng, thông tin tư vấn pháp lý; khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và doanh nghiệp khi tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị mới; hỗ trợ về kho bãi, phí vận chuyển... 

  Chiều ngày 09/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở KH&ĐT, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2025

Qua số liệu cho thấy, tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn Nghệ An đã có 23.404 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong đó số doanh nghiệp thực tế hoạt động và có phát sinh thuế là 13.220 đơn vị, tăng bình quân 9,9%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Việc số lượng doanh nghiệp tăng nhanh đã góp phần hết sức quan trọng trong thu hút lao động, tạo việc làm cho nền kinh tế. Trong đó, số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp năm 2016 là 192.286 người, đến năm 2020 là 221.205 người, tăng bình quân 3,6%/năm. 6 tháng đầu năm 2021,  toàn tỉnh Nghệ An có: 1.003 doanh nghiệp thành lập mới; 319 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới; 484 doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại. 

   Các doanh nghiệp dệt may Nghệ An chủ động ứng phó với dịch Covid-19 để đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình mới

Được biết, Đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2025 đang được Sở KH&ĐT Nghệ An xây dựng nhằm cụ thể hoá Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 25/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 13/1/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện, Đề án đang được Sở KH&ĐT Nghệ An tiếp tục hoàn thiện.

Văn Cương – Hoàng Lan