Nặng phí quản lý, Foodcosa lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý III

10:00 20/10/2021

Lũy kế 9 tháng đầu năm, do áp lực chi phí vận hành, Foodcosa báo lỗ ròng gần 14 tỷ đồng dù doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ, lên hơn 657 tỷ đồng.

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Foodcosa, FCS/UPCoM) lỗ ròng gần 7 tỷ đồng do gánh nặng chi phí quản lý.

Hết quý III/2021, doanh thu thuần của chủ hệ thống FoodcoMart giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 152 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận gộp giảm 15%, còn hơn 13 tỷ đồng.

Tuy chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm lần lượt 37% và 19% so với cùng kỳ, nhưng tính chung lại vẫn cao hơn lợi nhuận gộp thu về khiến Foodcosa lỗ ròng gần 7 tỷ đồng.

Nặng phí quản lý, Foodcosa lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý III
Nặng phí quản lý, Foodcosa lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, do áp lực chi phí vận hành, Foodcosa báo lỗ ròng gần 14 tỷ đồng dù doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ, lên hơn 657 tỷ đồng.

Tính tới cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Foodcosa chủ yếu là tài sản cố định với giá trị gần 754 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm. Đáng chú ý, tiền mặt của Công ty tăng mạnh, gấp 2,1 lần đầu năm và hàng tồn kho tăng 22%, lên gần 29 tỷ đồng.

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) trước ngày 01/09/2016 là Công ty TNHH một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Công ty kinh doanh lương thực). Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2016 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp là 0300559014 (Đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 01/09/2016) do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016.

Linh Anh