May Nhà Bè dời ngày trả cổ tức thêm 3 tháng

DNHN - Nguyên nhân do Tổng Công ty CP May Nhà Bè cần thời gian cân đối tài chính trong giai đoạn khó khăn bởi ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tổng Công ty CP May Nhà Bè (MNB/UPCoM) thông báo sẽ dời ngày chi trả cổ tức 2020 thêm 3 tháng.

Theo kế hoạch trước đó, MNB sẽ thanh toán cổ tức 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vào ngày 30/09 cho cổ đông theo danh sách đã chốt vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, MNB sẽ dời ngày thanh toán cổ tức từ 30/09 sang 31/12.

Nguyên nhân do Công ty cần thời gian cân đối tài chính trong giai đoạn khó khăn bởi ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19.

May Nhà Bè dời ngày trả cổ tức thêm 3 tháng
May Nhà Bè dời ngày trả cổ tức thêm 3 tháng.

MNB cho biết, trong nửa đầu năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tại Việt Nam và toàn thế giới, đặc biệt tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á - ba thị trường xuất khẩu chủ lực của MNB và các công ty trực thuộc.

Vì vậy, doanh thu hợp nhất nửa đầu năm 2021 của MNB giảm 420 tỷ đồng, tương đương giảm 24% so với cùng kỳ năm 2020, còn gần 1.343 tỷ đồng.

Với doanh thu giảm mạnh cộng thêm lỗ từ công ty liên doanh, liên kết gần 8 tỷ đồng nên mặc dù các chi phí đều đồng loạt giảm, MNB vẫn lỗ ròng hơn 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 11 tỷ đồng.

Tính tới hết tháng 6/2021, tổng tài sản của MNB giảm gần 4% so với đầu năm, còn hơn 2,639 tỷ đồng, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 200 tỷ đồng (gần 64%).

Nợ phải trả của Công ty giảm hơn 3% so với đầu năm, còn hơn 2.271 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm đến 65% tổng nợ phải trả. Nợ vay ngắn hạn ghi nhận gần 1.224 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm, nhưng nợ vay dài hạn lại tăng 32%, lên gần 255 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan