Lục Yên (Yên Bái): Chương trình OCOP đi vào chiều sâu chất lượng

DNHN - Vừa qua tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã có 9 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, đây là tín hiệu đáng tự hào khẳng định những chính sách của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp đưa người dân thoát nghèo bền vững.

Huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP nhằm phát triển và xây dựng sản phẩm đặc trưng với truyền thống, phong tục của từng địa phương. UBND huyện Lục Yên xác định giải pháp quan trọng là cần phải tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức song song với đó là quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, lựa chọn các sản phẩm, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất… Đồng thời không ngừng xây dựng cơ chế hỗ trợ để các tổ chức kinh tế phát triển sản phẩm, nhãn mác, bao bì sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại.  

  Các sản phẩm OCOP của hợp tác xã Thái Sơn.

Hiện nay, huyện Lục Yên có 9 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh bao gồm: dầu lạc đỏ Thái Sơn,  lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn; xúc xích thỏ; măng mai Lâm Thượng; cam sành, khoai tím. Việc xây dựng sản phẩm OCOP góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Theo ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết: "Thông qua Chương trình OCOP đã nâng tầm giá trị các sản phẩm của huyện, nhất là các sản phẩm nông nghiệp. Giá trị, chất lượng được nâng lên rõ rệt, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương”.

Với những mục tiêu quan trọng và quyết tâm xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, hy vọng rằng, trong thời gian tới các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện sẽ khẳng định được vị trí trên thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao giá trị, thu nhập cho người sản xuất.

 Vũ Văn Tiến

Tin liên quan