Louis Land thua lỗ ba quý liên tiếp

DNHN - Đây là quý thứ ba liên tiếp Louis Land báo lỗ sau giai đoạn báo lãi từ quý IV/2020-III/2021 nhờ thương vụ tái cơ cấu tham gia hệ sinh thái Louis.

BCTC hợp nhất quý II/2022, Công ty CP Louis Land (BII/HNX) ghi nhận lỗ ròng trong quý hơn 7,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng đến 44 tỷ đồng. Doanh thu quý II tăng đột biến, gấp gần 3 cùng kỳ, lên hơn 151 tỷ đồng. Song, với giá vốn chiếm hơn 99%, lãi gộp của Công ty còn xấp xỉ 1,3 tỷ đồng, giảm 44% so cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của BII gần như bằng 0, giảm mạnh hơn 87 tỷ đồng, do cùng kỳ có lãi từ thanh lý công ty con, liên doanh, liên kết. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm 85% và 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23% góp phần khiến BII báo con số lỗ nêu trên.

Công ty CP Louis Land
Công ty CP Louis Land ghi nhận quý thứ ba liên tiếp chìm trong thua lỗ.

BII lý giải, sự tác động kéo dài của dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty gặp nhiều khó khăn, các dự án của Công ty cũng đang trong giai đoạn phát triển nên chưa ghi nhận doanh thu.

Đây là quý thứ ba liên tiếp Công ty báo lỗ sau giai đoạn báo lãi từ quý IV/2020-III/2021 nhờ thương vụ tái cơ cấu tham gia hệ sinh thái Louis.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của BII đạt gần 303 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ; song, lỗ ròng gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 35 tỷ đồng.

Năm 2022, BII lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 320.5 tỷ đồng (giảm 35%) và lợi nhuận sau thuế đạt 50.8 tỷ đồng (tăng 56% so với năm 2021). Như vậy, Công ty đã thực hiện được 94.5% chỉ tiêu doanh thu, nhưng chưa thể thực hiện mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của BII ghi nhận hơn 1.044 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15%, lên gần 460 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Akisei (99,3 tỷ đồng) và phải thu khác (115 tỷ đồng) chiếm chủ yếu.

Nợ phải trả của BII thời điểm này gần 436 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn đến từ khoản mục người mua trả tiền trước tăng 20,7%, do Công ty TNHH MTV nước giải khát Thảo Dược Ladophar ứng trước 17,5 tỷ đồng cho Công ty (đầu năm không có khoản này); ngược lại, nợ vay ngắn hạn giảm 13%, còn hơn 98 tỷ đồng.

PV

Bài liên quan