Lợi nhuận quý II của Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An lao dốc

DNHN - Doanh thu giảm cộng thêm gánh nặng từ chi phí lãi vay và bán hàng khiến lợi nhuận ròng của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An giảm 46% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 16 tỷ đồng.

Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR/HNX) giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 792 tỷ đồng. Song giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp của Công ty tăng 7%, lên hơn 68 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 7,1% lên 8,6%.

Đáng nói, hoạt động tài chính của Công ty tăng lỗ từ 16 tỷ đồng lên gần 19 tỷ đồng do doanh thu không đáng kể nhưng chi phí lãi vay tăng 18%, lên gần 20 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng gấp 3,1 lần cùng kỳ, lên gần 30 tỷ đồng chủ yếu do chi phí dịch thuê ngoài gấp 2,4 lần, lên gần 31 tỷ đồng. 

Lợi nhuận quý II của Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An lao dốc
Lợi nhuận quý II của Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An lao dốc.

Như vậy với doanh thu giảm cộng thêm gánh nặng từ chi phí lãi vay và bán hàng khiến lợi nhuận ròng của TAR giảm 46% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 16 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, TAR ghi nhận hơn 1.229 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận ròng giảm 67%, còn gần 20 tỷ đồng.

Năm 2021, TAR đặt mục tiêu doanh thu đạt 3,500 tỷ đồng và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29% và 26% so với thực hiện năm 2020. Như vậy sau 6 tháng, TAR mới thực hiện được 35% chỉ tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Linh Anh

Tin liên quan