Lỗ bán niên của Phát điện 2 - Genco2 giảm 151 tỷ đồng sau soát xét

DNHN - BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận Genco2 chỉ lỗ gần 92 tỷ đồng, con số tuyệt đối đã giảm đến 151 tỷ đồng tương ứng 62% so với tại báo cáo tự lập.

Tổng Công ty CP Phát điện 2 (Genco2, GE2UPCoM) thua lỗ gần 92 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Con số này giảm 151 tỷ đồng với báo cáo tự lập trước đó.

Theo BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021, Genco2 chỉ lỗ gần 92 tỷ đồng, con số tuyệt đối đã giảm đến 151 tỷ đồng tương ứng 62% so với tại báo cáo tự lập.

Lỗ bán niên của Phát điện 2 - Genco2 giảm 151 tỷ đồng sau soát xét
Lỗ bán niên của Phát điện 2 - Genco2 giảm 151 tỷ đồng sau soát xét.

Cùng kỳ năm trước, Genco2 báo lãi sau thuế đến 700 tỷ đồng. Công ty chỉ ra lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 giảm 147 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng dịch Covid-19 làm nhu cầu tiêu thụ điện giảm nên hệ thống điện ưu tiên khai thác thủy điện, năng lượng tái tạo và điều chỉnh giảm nhiệt điện so cùng kỳ dẫn đến sản lượng điện sản xuất của các nhà máy Nhiệt điện than của Genco2 giảm đến 2,332 triệu kWh so cùng kỳ, tương ứng khoảng 30%.

Genco2 lý giải thay đổi này do lãi sau thuế Công ty mẹ điều chỉnh tăng 168 tỷ đồng, tương ứng gần 9% so với trước soát xét. Điều này chủ yếu do doanh thu điều chỉnh tăng 172 tỷ đồng vì điều chỉnh tăng doanh thu quyết toán tiền điện của nhà máy nhiệt điện Cần Thơ và Ô Môn theo giá dịch vụ phụ trợ chính thức năm 2021 được Bộ Công thương phê duyệt so với giá tạm tính. Một số khoản doanh thu khác để phục vụ quyết toán cổ phần hóa trước khi bàn giao sang công ty cổ phần ngày 01/07/2021.

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 giảm 590 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động tài chính giảm 72 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 663 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Linh Anh

Tin liên quan