Licogi 13 báo lãi ròng quý I gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái

DNHN - Nhờ hoạt động tài chính, Công ty CP Licogi 13 báo lãi ròng 3 tháng đầu năm 2022 hơn 8 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2022, doanh thu thuần của Công ty CP Licogi 13 (LIG/HNX) hơn 492 tỷ đồng, giảm 28% so cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm sáng lại nằm ở hoạt động tài chính khi mang về doanh thu gần 131 tỷ đồng, trong khi quý đầu năm 2021 chỉ gần 300 triệu đồng.

Licogi 13 báo lãi ròng quý I gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái
Licogi 13 báo lãi ròng quý I gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ hoạt động tài chính, LIG báo lãi ròng 3 tháng đầu năm 2022 hơn 8 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của LIG ghi nhận 5.488 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 5% và 2%, lên 2.213 tỷ đồng và 1.105 tỷ đồng.

Nợ phải trả của LIG không thay đổi đáng kể so với đầu năm, duy trì trên mức 4.300 tỷ đồng.

PV

Bài liên quan