Lãi trước thuế 2021 của Ngân hàng OCB tăng 25%

DNHN - Nguồn thu chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông tăng trưởng 14% so với năm trước, thu về hơn 5.686 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, chủ yếu do tăng thu nghiệp vụ bảo lãnh và thu lãi từ nghiệp vụ mua nợ.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB/HoSE) công bố báo lãi trước và sau thuế năm 2021 tăng 25% so với năm trước, đạt gần 5.519 tỷ đồng và 4.405 tỷ đồng, nhờ giảm chi phí dự phòng. Tổng nợ xấu giảm 11% so với đầu năm.

Trong năm 2021, nguồn thu chính của OCB tăng trưởng 14% so với năm trước, thu về hơn 5.686 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, chủ yếu do tăng thu nghiệp vụ bảo lãnh và thu lãi từ nghiệp vụ mua nợ.

Lãi trước thuế 2021 của Ngân hàng OCB tăng 25%
Lãi trước thuế 2021 của Ngân hàng OCB tăng 25%.

Trừ lãi từ dịch vụ giảm nhẹ 7% (còn gần 785 tỷ đồng), các nguồn thu ngoài lãi khác đều tăng trưởng, nhất là lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (+55%) và lãi từ hoạt động khoác (+99%).

Thêm vào đó, trong năm, OCB giảm 21% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 998 tỷ đồng, do đó Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 25%, đạt gần 5.519 tỷ đồng và 4.405 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5.500 tỷ đồng cho cả năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua, OCB đã hoàn thành chỉ tiêu. Tỷ suất lợi nhuận ROE, ROA cao lần lượt là 2,59% và 22%. Riêng trong quý IV, OCB giảm nhẹ 8% lãi trước thuế so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 1.750 tỷ đồng, do giảm thu nhập từ lãi và chứng khoán kinh doanh.

PV

Bài liên quan