Lãi ròng quý III của Sữa Quốc tế IDP "hụt" 13% so với cùng kỳ

DNHN - Lũy kế 9 tháng năm, lợi nhuận ròng Công ty CP Sữa Quốc tế tăng 234 tỷ đồng, tương đương tăng 76% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 544 tỷ đồng.

Quý III/2021 Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP/UPCoM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 10%, nhưng lợi nhuận ròng giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 138 tỷ đồng.

Hết quý III, IDP có doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 1.233 tỷ đồng. Tuy nhiên biên lãi gộp lùi nhẹ từ 42% còn 41% do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu.

Lợi nhuận gộp tăng giúp lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với cùng kỳ, tương đương tăng thêm hơn 16 tỷ đồng, đạt gần 175 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận ròng có kết quả đi lùi.

Lãi ròng quý III của Sữa Quốc tế IDP
Lãi ròng quý III của Sữa Quốc tế IDP "hụt" 13% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của IDP, lợi nhuận ròng quý III/2021 của Công ty giảm 20 tỷ đồng, tương ứng giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, còn 138 tỷ đồng là do kỳ này Công ty phải đóng thuế TNDN gần 37 tỷ đồng, trong khi năm 2020 Công ty không phải đóng thuế TNDN vì còn được khấu trừ từ lỗ lũy kế các năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm, lợi nhuận ròng IDP tăng 234 tỷ đồng, tương đương tăng 76% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 544 tỷ đồng. IDP lý giải có được kết quả này là nhờ tăng doanh thu từ các ngành hàng có lợi nhuận cao, giảm chi phí gia công bên ngoài và tiết kiệm chi phí bán hàng được 218 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều tăng lần lượt 30% và 6% so với kết quả 2020. Tương ứng IDP đã thực hiện được 72% chỉ tiêu doanh thu thuần và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Linh Anh

Tin liên quan