Lãi ròng 9 tháng đầu năm của Cảng Hải Phòng tăng 22% so với cùng kỳ 2020

17:35 01/11/2021

So với kế hoạch, Công ty CP Cảng Hải Phòng đã thực hiện được 76% mục tiêu doanh thu và 97% mục tiêu lãi trước thuế 2021.

BCTC hợp nhất quý III/2021 của Công ty CP Cảng Hải Phòng (PHP/HNX) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt hơn 1.687 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 10%, đạt hơn 118 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Ngoài ra, PHP còn ghi nhận gần 33 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, tăng 55%.

Trong kỳ, chi phí tài chính cũng giảm 58%, xuống còn 9 tỷ đồng, biến động lớn là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Khấu trừ đi các khoản chi phí, PHP báo lãi ròng hơn 418 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Lãi ròng 9 tháng đầu năm của Cảng Hải Phòng tăng 22% so với cùng kỳ 2020
Lãi ròng 9 tháng đầu năm của Cảng Hải Phòng tăng 22% so với cùng kỳ 2020.

Trong năm 2021, PHP đặt kế hoạch đem về 2.224 tỷ đồng tổng doanh thu và hơn 673 tỷ đồng lãi trước thuế. So với kế hoạch, đơn vị khai thác cảng này đã thực hiện được 76% mục tiêu doanh thu và 97% mục tiêu lãi trước thuế 2021.

Tính riêng trong quý III, doanh thu thuần đạt hơn 541 tỷ đồng và lãi ròng hơn 118 tỷ đồng, nhích nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 9/2021, tổng tài sản của PHP ghi nhận hơn 5.981 tỷ đồng, tăng 3%  so với hồi đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn gần 2.746 tỷ đồng, tăng 7%, với toàn bộ đến từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Nợ phải trả ghi nhận gần 1.157 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là nợ vay dài hạn, chiếm hơn 611 tỷ đồng (giảm 8%). Mặt khác, phải trả người lao động gần 192 tỷ đồng, tăng 14%.

PV