Kiểm tra chất lượng môi trường tại 3 doanh nghiệp có nguồn thải lớn ở Hà Tĩnh

DNHN - Việc giám sát, theo dõi các chỉ số về khí thải, nguồn nước tại 3 dự án lớn này được thực hiện thông qua 28 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục được lắp đặt ngay tại chính các doanh nghiệp.

Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (TN&MT) Hà Tĩnh - Sở TN&MT cho biết: "Đơn vị hiện đang giám sát, theo dõi chất lượng môi trường (nước thải, khí thải) của 3 doanh nghiệp có nguồn thải lớn từ hệ thống quan trắc tự động, liên tục, gồm Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. 

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Việc giám sát, theo dõi các chỉ số về khí thải, nguồn nước tại 3 dự án lớn này được thực hiện thông qua 28 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục được lắp đặt ngay tại chính các doanh nghiệp.

Tại FHS có 24 trạm quan trắc tự động (20 trạm quan trắc khí thải, 4 trạm quan trắc nước thải); Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có 3 trạm quan trắc tự động (2 trạm quan trắc khí thải, 1 trạm quan trắc nước thải); 1 trạm quan trắc tự động nước thải tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh.

Dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động được truyền liên tục về trung tâm điều hành hệ thống quan trắc tự động đặt tại Trung tâm Quan trắc TN&MT Hà Tĩnh. Chỉ cần có biến động thì hệ thống sẽ có thông báo ngay cho chủ nguồn thải và đơn vị quản lý”.

Ngọc Tình

Tin liên quan