Không điều hành công ty, người nhà Chủ tịch Tân Tạo - ITA vẫn được tạm ứng gần 50 tỷ đồng

09:30 21/09/2022

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã chi tạm ứng gần 48 tỷ đồng tại thời điểm 07/06/2022 cho mẹ của bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tân Tạo. Đáng nói, vị này không tham gia vào công tác lãnh đạo công ty.

Tại phần bổ sung thông tin cho Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA/HOSE) đã cho thấy: Ngoài Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến, Công ty còn chi tạm ứng số tiền lớn cho mẹ của Chủ tịch.

Cụ thể, theo công bố từ ITA, bà Hoàng Thị Kim Tuyền - mẹ của bà Đặng Thị Hoàng Yến, được Công ty chi tạm ứng gần 48 tỷ đồng tại thời điểm 07/06/2022, và đã thu tạm ứng hơn 12 tỷ đồng. Đáng nói bà Hoàng Thị Kim Tuyền không tham gia vào ban lãnh đạo điều hành ITA.

Không điều hành công ty, người nhà Chủ tịch Tân Tạo - ITA vẫn được tạm ứng gần 50 tỷ đồng
Không điều hành công ty, người nhà Chủ tịch Tân Tạo - ITA vẫn được tạm ứng gần 50 tỷ đồng.

Một người thân nữa của Chủ tịch ITA là ông Đặng Quang Hạnh (em trai bà Yến) hiện đang là Tổng Giám đốc ITA, cũng được Công ty chi tạm ứng gần 15 tỷ đồng, trong khi mức thu tạm ứng hơn 12 tỷ đồng.

Còn về bà Yến, bên cạnh khoản ủy thác đầu tư hơn 223 tỷ đồng, ITA còn chi tạm ứng cho bà hơn 45 tỷ đồng nhưng đồng thời thu tạm ứng 51,5 tỷ đồng từ nữ Chủ tịch.

Như vậy, tổng cộng ITA đã chi tạm ứng gần 108 tỷ đồng cho 3 cá nhân thuộc gia đình bà Yến ngay trong đầu tháng 6/2022.

Mới đây, ITA đã có văn bản giải trình các nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu vào diện cảnh báo. Trong đó, có vấn đề công bố thông tin giao dịch nội bộ. ITA cho biết, trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã thực hiện giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật và các giao dịch này đều được phản ánh trên các BCTC quý, bán niên và năm của Công ty. Đồng thời, ITA cũng đã công bố thông tin các BCTC theo đúng quy định.

Ngoài ra, ITA đã có biên bản họp và nghị quyết HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch, hợp đồng với khách hàng, đối tác (bao gồm hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền giữa ITA và các bên liên quan). Do đó, ITA cho rằng, Công ty không cần công bố thông tin với mỗi giao dịch phát sinh.

P.V