Kho bạc Nhà nước: Lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 86%

18:31 11/09/2022

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, kết quả hoạt động 8 tháng về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo KBNN địa phương tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/8/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn 86% so với dự toán năm 2022; trong đó: Thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) hơn 82% so với dự toán năm 2022; thu từ dầu thô là hơn 186% so với dự toán năm 2022; thu từ xuất nhập khẩu bằng 99,74% so với dự toán năm 2022. 

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 31/8/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn 86% so với dự toán năm 2022. Ảnh HN.

Cụ thể, chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 ước đạt hơn 200 ngàn tỷ đồng, khoảng hơn 38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chi thường xuyên: Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát là hơn 53% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2021, cao hơn 5 ngàn tỷ đồng về giá trị, giảm 1,9% về tỷ lệ so với dự toán.

Tính đến ngày 31/8/2022, tổng khối lượng Trái phiếu Chính phủ phát hành là 99.582 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân là 13,91 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,17 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,56%/năm. Tăng hơn 21 ngàn tỷ đồng về giá trị, giảm 2,9% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao so với năm 2021. 

Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra của năm 2022, những tháng cuối năm, KBNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, bám sát tình hình thị trường, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ngân sách trung ương, duy trì mặt bằng lãi suất phát hành hợp lý. 

Đồng thời, KBNN đã triển khai các nghiệp vụ quản lý NQNN; tiếp tục triển khai việc mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại (NHTM) theo lộ trình.

KBNN tiếp tục triển khai việc ký thỏa thuận khung phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các NHTM đáp ứng đủ điều kiện; cũng như có phản hồi về nhu cầu hợp tác phối hợp thu NSNN với KBNN.

Hiện nay, KBNN đã hoàn thành việc ký thỏa thuận khung với 3 NHTM gồm: NHTM cổ phần Sài Gòn Công Thương, NHTM cổ phần Sài Gòn Thương Tín và NHTM cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam và đang tiếp tục phối hợp, xây dựng thỏa thuận khung với 03 NHTM gồm: NHTM cổ phần An Bình, NHTM cổ phần Nam Á và NHTM cổ phần Việt Nam Thương Tín.

P.V