Hóa chất Cơ bản Miền Nam sắp chi trên 66 tỷ đồng trả cổ tức

DNHN - Với 44,2 triệu cp đang lưu hành, dự kiến Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam phải chi 66,3 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV/HoSE) sắp chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được nhận 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/06/2022 và ngày thanh toán là 26/06/2022.

Với 44,2 triệu cp đang lưu hành, dự kiến CSV phải chi 66,3 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2022, CSV đặt kế hoạch doanh thu gần 1.742 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021; nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ hơn 251 tỷ đồng, giảm 8%.

Hóa chất Cơ bản Miền Nam sắp chi trên 66 tỷ đồng trả cổ tức
Hóa chất Cơ bản Miền Nam sắp chi trên 66 tỷ đồng trả cổ tức.

Doanh nghiệp này vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với những chỉ tiêu tài chính tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt gần 483 tỷ đồng, tăng trưởng gần 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá vốn hàng bán tăng chậm hơn là 41% nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt xấp xỉ 174 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Theo CSV, doanh thu tăng mạnh nhờ sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính như H2SO4 tăng 69%, Phèn đơn tăng 14%, H3PO4 tăng 15% và Javel tăng 18%; giá bán bình quân một số sản phẩm cũng tăng như NaOH tăng 74%, HCI tăng 15%, Silicate tăng 39%, H2SO4 tăng 137% và H3PO4  tăng 99%.

Doanh thu tài chính không biến động lớn, thu về hơn 3 tỷ đồng trong khi chi phí lãi vay giảm mạnh từ gần 2 tỷ trong quý 1/2021 xuống còn hơn 600 triệu trong kỳ báo cáo.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 19 tỷ và 17 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty thu được trong quý 1/2022 đạt 112 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái (37 tỷ đồng).

PV

Bài liên quan