Hòa Bình: Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2024

09:11 17/05/2024

Đến tháng 4/2024, tỉnh Hòa Bình có 158 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có 2 sản phẩm OCOP tiềm năng hạng 5 sao; 32 sản phẩm OCOP hạng 4 sao và 124 sản phẩm OCOP hạng 3 sao.

Với 114 sản phẩm nhóm thực phẩm, 19 sản phẩm nhóm đồ uống, 15 sản phẩm nhóm thảo dược, 7 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ, 4 sản phẩm nhóm dịch vụ du lịch và bán hàng. Các sản phẩm OCOP của tỉnh tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm đặc thù, thế mạnh của tỉnh được các khách hàng trong nước và quốc tế tin dùng như: Cam Cao phong, Bưởi đỏ Tân Lạc, sản phẩm chế biến từ măng nứa, măng bát độ, nhóm dược liệu như: tinh bột nghệ, Trà chanh đào mật ong, thổ cẩm dân tộc...

Theo quy định hiện hành các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận. Nhằm vận động các chủ thể tiếp tục đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng lại theo quy định; nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm trong triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) năm 2024, ngày 28/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 638/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2024.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung: thông báo đến các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị có liên quan về: Danh mục các sản phẩm cấp huyện đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) năm 2024; danh mục các sản phẩm được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh năm 2019 hết thời hạn 36 tháng theo quy định kể từ ngày 30/12/2022; danh mục các sản phẩm được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh năm 2020 hết thời hạn 36 tháng theo quy định kể từ ngày 22/12/2023; danh mục các sản phẩm được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh năm 2021 sẽ hết thời hạn 36 tháng theo quy định kể từ ngày 29/12/2024.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 theo đúng hướng dẫn của Trung ương ban hành cho giai đoạn 2021-2025. Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì tổ chức đoàn công tác cấp tỉnh đi kiểm tra, đánh giá, duyệt ý tưởng lựa chọn các sản phẩm cấp huyện đã đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2024 có tiềm năng có quy mô sản xuất phù hợp, mang tính hàng hoá, mang tính đặc trưng của vùng, quy chuẩn sản xuất an toàn, sản phẩm sáng tạo gia tăng giá trị, sản phẩm thế mạnh để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP được công nhận.

Các sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 theo đúng hướng dẫn của Trung ương ban hành cho giai đoạn 2021-2025 theo lĩnh vực được giao quản lý.

Các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động các chủ thể đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019, 2020 đến nay đã hết thời hạn 36 tháng tiếp tục đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng lại theo quy định. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Tăng cường rà soát, khuyến khích và hướng dẫn người dân, các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình OCOP, đảm bảo sản phẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt. ẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt.

Hoàn thành đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện xong trước ngày 30/10/2024, đồng thời gửi công văn đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đối với các sản phẩm Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đạt từ 70 điểm trở lên về UBND tỉnh trước ngày 10/11/2024.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình