Hòa Bình: Năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ

15:21 02/12/2022

Năm 2022, các hoạt động thương mại, dịch vụ của người dân khá sôi động, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ước đạt 53.485 tỷ đồng, tăng 20,27% so với cùng kỳ năm trước, bằng 101,9% kế hoạch năm.

Tổng khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình trong năm 2022 ước đạt 2,58 triệu lượt khách, tăng 98,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình trong năm 2022 ước đạt 2,58 triệu lượt khách, tăng 98,5% so với cùng kỳ năm trước.

Từ 15/3/2022, tỉnh Hòa Bình đã mở cửa các hoạt động du lịch. Đi cùng là các hoạt động kích cầu du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Đến nay, tổng khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình trong năm ước đạt 2,58 triệu lượt khách, tăng 98,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế 100 nghìn lượt, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa 2,48 triệu lượt, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu ước đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 118,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% kế hoạch năm.

Dịch vụ vận tải cũng đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Lượng hành khách các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh đã có xu hướng tăng. Cụ thể, đối với vận tải đường bộ, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 2.747 nghìn tấn, luân chuyển đạt 84.909 nghìn tấn.km; lượng hành khách vận chuyển đạt 4.740 nghìn lượt người, luân chuyển đạt 32.107 nghìn người.km. Đối với vận tải đường thủy, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1.040 nghìn tấn, luân chuyển đạt 20.808 nghìn tấn.km; lượng hành khách vận chuyển đạt 538 nghìn lượt người, luân chuyển đạt 6.394 nghìn người.km.

Đức Phượng - VPĐD Hòa Bình