Hòa Bình: 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

08:17 21/03/2023

Ngày 12/12/2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Tỉnh uỷ Hòa Bình đã ban hành kế hoạch thực hiện

Công ty CP thương mại và công nghệ Tín Phát tư vấn chính sách xuất khẩu lao động cho người lao động 2 xã đồng bào dân tộc Mông Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu – Hòa Bình).
Công ty CP thương mại và công nghệ Tín Phát tư vấn chính sách xuất khẩu lao động cho người lao động 2 xã đồng bào dân tộc Mông Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu – Hòa Bình).

Theo đó, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay vốn ưu đãi. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ)…Với tổng số 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ, trong 3 tháng đầu năm, tỉnh Hòa Bình có 98 lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 33% kế hoạch năm. Trước đó, năm 2022, toàn tỉnh có 720 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 240% kế hoạch năm.

Qua đó, hoạt động XKLĐ đã góp phần quan trọng để tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt việc xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp. Người lao động tích luỹ được vốn liếng từ nguồn thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống gia đình.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình