Hòa Bình: 10 tháng năm 2023 thu hút 45 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách

09:12 15/11/2023

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, từ đầu năm đến cuối tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có 45 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại  KCN Lương Sơn.
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại KCN Lương Sơn.

Với kết quả đó, đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 760 dự án; trong đó có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 608 triệu USD và 724 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký khoảng 275.000 tỷ đồng.

Có 5 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp. Doanh thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch giao; giải quyết việc làm mới cho 1.300 người.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, trong tỉnh có 440 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.200 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới giảm 8,71%, số vốn đăng ký giảm 45,2%. Có 200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất - kinh doanh; 950 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể; 160 doanh nghiệp quay trở lại thị trường. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh ước có 3.500 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình