Hà Tĩnh: Doanh nghiệp tập trung bứt tốc

23:10 19/07/2022

Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang sẵn sàng chạy "nước rút” để cán đích các mục tiêu kế hoạch đặt ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế chung của toàn tỉnh.

Trong điều kiện mới, việc giao thương, vận chuyển hàng hóa, nhập khẩu nguyên vật liệu dễ dàng hơn trước. Ngoài ra, các ngân hàng tiếp tục ưu tiên vốn vay cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... được xem là những “cú hích” để cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh sẵn sàng trong “cuộc đua nước rút” để cán đích các mục tiêu kế hoạch đặt ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế chung của toàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 23.500 tỷ đồng, tăng gần 10%; tổng lượng khách tham quan tăng 36,5% và khách lưu trú tăng 23%. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp mang nhiều tín hiệu tích cực.

Doanh nghiệp tập trung bứt tốc
Doanh nghiệp Hà Tĩnh tập trung bứt tốc.

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh-Trần Việt Hà cho biết: “Trong điều kiện khó khăn, UBND tỉnh đã bám sát các nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm, chủ động, linh hoạt lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo thực hiện phù hợp với diễn biến tình hình và các vấn đề phát sinh. Các cấp, ngành đã tập trung cao trong phòng, chống dịch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh... nên đạt những kết quả tích cực”.

Việc thực hiện được mục tiêu tăng trưởng năm đạt 8,5 - 9% như đã đề ra là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm vừa đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh- Võ Trọng Hải đã nhấn mạnh các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là tập trung rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ những dự án đang triển khai; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nỗ lực thu ngân sách đạt cao nhất; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng đó là đảm bảo các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới…

PV