Hà Tĩnh có thêm 537 doanh nghiệp mới trong 5 tháng đầu năm

21:05 25/05/2022

Trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Tĩnh là 537, với tổng vốn đăng ký gần 4.300 tỉ đồng.

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm thành lập mới 537 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 4.300 tỉ đồng (tăng 22% về số lượng, 43% về số vốn); 216 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 27%); 314 doanh nghiệp tạm ngừng hoặc giải thể (tăng 11%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm ước giảm 7,54% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất thép ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng 0,5%; sản xuất bia ước đạt 26 triệu lít, tăng 12%.

Hà Tĩnh có thêm 537 doanh nghiệp mới trong 5 tháng đầu năm
Hà Tĩnh có thêm 537 doanh nghiệp mới trong 5 tháng đầu năm.

Sản xuất vụ Đông Xuân năm nay trong điều kiện thời tiết không thuận lợi dẫn đến năng suất cây trồng, đặc biệt là cây lúa dự báo giảm so với năm trước. Năng suất ước đạt 55,62 tạ/ha (giảm 5,6%), sản lượng ước hơn 33 vạn tấn (giảm gần 5%).

Hoạt động thương mại dịch vụ từng bước phục hồi nhưng nhìn chung vẫn còn chậm. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt gần 2.300 tỉ đồng, tăng 0,25%; kinh doanh vận tải ước đạt 2.300 tỉ đồng, giảm 2,8%, trong đó vận tải hành khách giảm 34%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 840 triệu USD, tăng 7,83%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,6 tỉ USD, tăng 31%.

PV