FE Credit chuyển đổi sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

DNHN - NHNN chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của FE Credit từ công ty TNHH MTV thành công ty TNHH hạn hai thành viên trở lên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).

Cụ thể, NHNN chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của FE Credit từ công ty TNHH MTV thành công ty TNHH hạn hai thành viên trở lên.

FE Credit chuyển đổi sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên
FE Credit chuyển đổi sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

FE Credit có trách nhiệm công bố thông tin chuyển đổi hình thức pháp lý và thực hiện thủ tục tiếp theo để đề nghị NHNN VN chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước đó vào đầu năm 2020, NHNN cũng có văn bản chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của FE Credit từ công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần.

Về biến động trong cơ cấu sở hữu, VPBank đã bán 49% vốn FE Credit cho đối tác Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC) của Nhật Bản với định giá lên tới 2,8 tỷ USD. Do đó, việc chuyển đổi hình thức pháp lý là cơ sở để VPBank (ngân hàng mẹ của FE Credit) hoàn tất thương vụ bán vốn FE Credit cho nhà đầu tư chiến lược.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng dư nợ tín dụng FE Credit tăng 1,8% lên 61.300 tỷ đồng. Trong đó, ghi nhận thêm 4.700 tỷ đồng dư nợ từ tổ chức. Tổng thu nhập hoạt động (loại trừ các khoản thu nhập khác) đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 ở mức 1.200 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan