Đường Quảng Ngãi sắp chi 178,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2021

DNHN - Công ty CP Đường Quảng Ngãi chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 20/1/2022 và ngày thanh toán dự kiến là 28/1/2022. Được biết, trước đó công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 5%.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS/UPCoM) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Với 356,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 178,5 tỷ đồng trong lần tạm ứng này.

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 20/1/2022 và ngày thanh toán dự kiến là 28/1/2022. Được biết, trước đó công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 5%.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi
Đường Quảng Ngãi sắp chi 178,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2021

Trong quý III/2021, QNS ghi nhận doanh thu đạt 2.114,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 348,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,6% và 49,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 31,9% lên 34,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 22,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 132 tỷ đồng lên 720,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 13,9%, tương ứng tăng thêm 1,78 tỷ đồng lên 14,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,2%, tương ứng tăng thêm 17,22 tỷ đồng lên 349,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, QNS ghi nhận doanh thu đạt 5.776,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 869,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,4% và 29,7% so với cùng kỳ.

Năm 2021, QNS đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 95,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Linh Anh

Bài liên quan