Dừng làm thủ tục hải quan để cưỡng chế thuế LORENZ FOOD Việt Nam

DNHN - Công ty TNHH LORENZ FOOD Việt Nam đã chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ thời gian hết hạn nộp theo quy định. Công ty này có người đại diện pháp luật là Trần Bảo Ngọc, hoạt động từ tháng 11/2019.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 1 đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-HQKV1 ngày 24/05/2022 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Công ty TNHH LORENZ FOOD Việt Nam (địa chỉ tại số nhà 3 ngách 2 ngõ 174 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải  Phòng. 

Dừng làm thủ tục hải quan để cưỡng chế thuế LORENZ FOOD Việt Nam
Dừng làm thủ tục hải quan để cưỡng chế thuế LORENZ FOOD Việt Nam.

Quyết định này được ban hành để thi hành Thông báo số 2004/TB-HQKV1 ngày 19/4/2022 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 về tiền nợ thuế và tiền chậm nộp.

Lý do là Công ty TNHH LORENZ FOOD Việt Nam đã chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ thời gian hết hạn nộp theo quy định. Công ty này có người đại diện pháp luật là Trần Bảo Ngọc, hoạt động từ tháng 11/2019. Số tiền thuế Công ty TNHH LORENZ FOOD Việt Nam bị cưỡng chế là 26.465.521 đồng. 

Công ty TNHH LORENZ FOOD Việt Nam phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này. Việc cưỡng chế có hiệu lực 1 năm kể từ ngày ký và chấm dứt khi Công ty hoàn thành việc nộp thuế vào ngân sách.

Linh Anh

Bài liên quan