Đông Hải Bến Tre sắp chi gần 105 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

DNHN - Công ty CP Đông Hải Bến Tre đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, ước tính công ty sẽ phải chi gần 105 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

HĐQT Công ty CP Đông Hải Bến Tre (DHC/HoSE) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền.

Đông Hải Bến Tre sắp chi gần 105 tỷ đồng tạm ứng cổ tức
Đông Hải Bến Tre sắp chi gần 105 tỷ đồng tạm ứng cổ tức.

Trước đó, Công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (1 cp nhận được 1.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 17/06/2022.

Nay, HĐQT Đông Hải Bến Tre điều chỉnh ngày thanh toán thành 06/06/2022 do Công ty đã cân đối được nguồn tiền để chi tạm ứng cổ tức đợt này.

Với gần 70 triệu cp đang lưu hành, ước tính DHC sẽ phải chi gần 105 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

PV

Bài liên quan