Doanh thu tăng mạnh, lãi ròng quý II của Transimex vẫn tụt

16:10 02/08/2021

Dù doanh thu tăng mạnh 78% nhưng lãi ròng Công ty CP Transimex lại giảm 9% so với cùng kỳ 2020.

Thông tin từ BCTC hợp nhất quý II/2021, Công ty CP Transimex (TMS/HoSE) ghi nhận doanh thu thuần tăng 78%, đạt 1.404 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn, ghi nhận 1.293 tỷ đồng khiến đà tăng của lãi gộp bị kìm lại, chỉ tăng 49%, ghi nhận gần 111 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong kỳ ghi nhận 11 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 41%, lên gần 29 tỷ đồng.   

Doanh thu tăng mạnh, lãi ròng quý II của Transimex vẫn tụt
Doanh thu tăng mạnh, lãi ròng quý II của Transimex vẫn tụt.

Kết thúc quý II, lãi ròng của TMS giảm 9%, xuống còn 76 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong kỳ phát sinh thêm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Năm 2021, TMS đề ra mục tiêu kinh doanh với gần 3.315 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với mức thực hiện năm 2020 nhưng lại kỳ vọng lãi trước thuế năm nay sẽ đạt hơn 425 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Lý giải sự ngược chiều giữa hai chỉ tiêu hoạt động trong kế hoạch 2021, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Chủ tịch HĐQT TMS - ông Bùi Tuấn Ngọc chia sẻ một số khoản lợi nhuận từ năm trước sẽ được ghi nhận vào BCTC quý II/2021, nhờ đó nâng cao mức lợi nhuận ghi nhận trong năm 2021.Khép lại nửa đầu năm 2021, TMS ghi nhận doanh thu thuần tăng 87%, đạt 2.489 tỷ đồng và lãi ròng tăng 26%, ghi nhận hơn 175 tỷ đồng.

So với kế hoạch, doanh nghiệp logistics đã thực hiện được 75% chỉ tiêu doanh thu và 56% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của TMS ghi nhận gần 4.241 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 808 tỷ đồng, tăng 35%. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng vọt lên hơn 55 tỷ đồng, gấp 10 lần đầu năm.

Linh An