Doanh thu giảm, Nông dược H.A.I vẫn lãi ròng hơn 4 tỷ đồng trong quý II/2021

DNHN - Doanh thu thuần và doanh thu tài chính của Công ty CP Nông dược H.A.I cũng sụt giảm 52%, còn xấp xỉ 14 tỷ đồng, do lãi tiền gửi giảm đáng kể.

Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Nông dược H.A.I (HAI/HoSE) đạt gần 113 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.Tuy nhiên, do không còn kinh doanh dưới giá vốn, Công ty lãi gộp gần 11 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu thuần, cả doanh thu tài chính của HAI cũng sụt giảm 52%, còn xấp xỉ 14 tỷ đồng, do lãi tiền gửi giảm đáng kể.

Doanh thu giảm, Nông dược H.A.I vẫn lãi ròng hơn 4 tỷ đồng trong quý II/2021
Doanh thu giảm, Nông dược H.A.I vẫn lãi ròng hơn 4 tỷ đồng trong quý II/2021.

Dù cả chi phí tài chính (tăng 75%) lẫn chi phí quản lý (tăng 11%) đều tăng so với cùng kỳ nhưng tổng các khoản chi phí vẫn giảm nhờ chi phí bán hàng đã được tiết giảm gần 50%, còn 8 tỷ đồng.

Kết quả, HAI lãi ròng hơn 4 tỷ đồng trong quý II/2021, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2020. Với hơn 6 tỷ đồng lãi sau thuế, Công ty đã thực hiện được hơn 76% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2021. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAI ghi nhận hơn 203 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Nhưng nhờ biên lãi gộp được cải thiện cộng với chi phí được tiết giảm đáng kể, lợi nhuận ròng của Công ty đạt hơn 6 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nửa đầu năm 2020.

Tính tới hết tháng 6, tổng tài sản của HAI đạt hơn 2,951 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm, trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với gần 1.953 tỷ đồng, tăng 2%.

Linh An

Tin liên quan