Doanh thu Dược Hậu Giang giảm mạnh trong quý IV/2021

DNHN - Năm 2021, nhờ tình hình các quý đầu năm khả quan, doanh thu của Công ty CP Dược Hậu Giang đạt 4.522 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020.

Công ty CP Dược Hậu Giang (DHG/MCK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và kết quả kinh doanh 2021.

Trong quý IV, doanh thu của Dược Hậu Giang giảm 10% xuống còn 1.253 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm 15% xuống 545 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 4% về mức 548 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu tài chính của DHG giảm 10% xuống 29 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 46% xuống 25 tỷ đồng.

Doanh thu Dược Hậu Giang giảm mạnh trong quý IV/2021
Doanh thu Dược Hậu Giang giảm mạnh trong quý IV/2021.

DHG cho biết do chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, Công ty đã phát sinh các chi phí áp dụng biện pháp 3 tại chỗ và những chi phí khác liên quan đến dịch. Trong đó, 280 tỷ đồng là chi phí bán hàng và 74 tỷ đồng là chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả, Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng, giảm 19% so với quý IV/2020.

Lũy kế năm 2021, nhờ tình hình các quý đầu năm khả quan, doanh thu của DHG đạt 4.522 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỷ đồng, lãi sau thuế đem về 776 tỷ đồng, tăng 5%.

Năm 2021, Dược Hậu Giang lên kế hoạch 3.970 tỷ đồng doanh thu và 821 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được, Dược Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 5,2% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Tổng tài sản doanh nghiệp tăng 4% so với hồi đầu năm, đạt 4.618 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng 30% lên 1.073 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 6,2% về còn 758 tỷ đồng.

Mới đây HĐQT công ty Dược Hậu Giang vừa đặt ra kế hoạch năm 2022 với 4.220 tỷ đồng doanh thu thuần và 853 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

PV

Bài liên quan