Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh muốn giảm 46% kế hoạch lợi nhuận 2021

DNHN - HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh sẽ trình cổ đông thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021, theo đó giảm kế hoạch lợi nhuận 2021 do dịch.

Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS/HoSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021: Doanh thu thuần hợp nhất giảm 45%, từ 7.598 tỷ đồng xuống còn 4.200 tỷ đồng và lãi ròng cũng giảm 46%, từ 1.483 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng.

Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh muốn giảm 46% kế hoạch lợi nhuận 2021
Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh muốn giảm 46% kế hoạch lợi nhuận 2021.

DXS dự kiến phát hành gần 24 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện là 6,6% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 6,6 cp mới). DXS cũng sẽ phát hành hơn 30 triệu cp thưởng. Tỷ lệ phát hành 8,4%. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020. Nếu 2 phương án phát hành trên thành công, vốn điều lệ của DXS sẽ tăng từ 3.582 tỷ đồng lên 4.119 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, DXS ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.022 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ, nhưng lãi ròng chỉ tăng nhẹ 5%, đạt gần 568 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu và lợi nhuận khác giảm mạnh 68%. So với kế hoạch điều chỉnh, DXS đã thực hiện được 72% chỉ tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lãi ròng 2021 sau 3 quý đầu năm.

Linh Anh

Bài liên quan