Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

22:50 03/03/2022

Trước đó, cuối năm 2021, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG/HoSE) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021. Cụ thể, ngày 21/3 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Được biết, với 15,97 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ tạm ứng tổng cộng 15,97 tỷ đồng cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến 6/4/2022.

Trước đó, cuối năm 2021, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng/cổ phiếu.

Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 2/2021
Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 2/2021.

Ngày 21/3 cũng đồng thời là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 22/4/2022.

Trong quý IV/2021, THG ghi nhận doanh thu đạt 381 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,51 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,3% và 21,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 25,9% về còn 24,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 24,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 30,21 tỷ đồng về 93,51 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 32,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 21,81 tỷ đồng về 45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Lũy kế trong năm 2021, THG ghi nhận doanh thu đạt 1.313,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,29 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,3% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

PV

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?