Đầu tư và Phát triển NBH thu về 130 tỷ đồng từ bán cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

23:15 11/03/2022

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH hạ sở hữu tại Tập đoàn Nhựa Đông Á từ mức 16 triệu cp (26,9%) xuống còn 6 triệu cp (10,1%).

Cổ đông lớn nhất của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG/HoSE) là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH đã bán 10 triệu cp DAG từ ngày 01-10/03. Cổ đông lớn này hạ sở hữu từ mức 16 triệu cp (26,9%) xuống còn 6 triệu cp (10,1%). Chiếu theo giá trung bình giai đoạn 01-10/03, ước tính thương vụ có giá trị khoảng 130 tỷ đồng.

DAG chốt phiên 11/03 ở 14.450 đồng/cp, có mức tăng 47% kể từ đáy lập vào giữa tháng 1/2022. Trước đó, DAG có cú tăng ấn tượng vào những tháng cuối năm 2021, đạt đỉnh 18.100 đồng/cp vào 29/11 rồi giảm giá trở lại.

Đầu tư và Phát triển NBH thu về 130 tỷ đồng từ bán cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Đầu tư và Phát triển NBH thu về 130 tỷ đồng từ bán cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Động thái bán cổ phiếu của NBH diễn ra trước thềm ĐHĐCĐ thường niên. Bên cạnh thông qua tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch 2022, cổ đông DAG dự kiến sẽ thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đáng chú ý, cuộc hợp dự kiến ngày 18/03/2022 đã bị hoãn. Ban lãnh đạo DAG cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội và các địa phương nơi Công ty có nhà máy đang diễn ra phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng đã ảnh hưởng đến nhiều nhân sự. Nhằm đảm bảo an toán sức khỏe cho cổ đông và có thêm thời gian hoàn thiện tài liệu, báo cáo, HĐQT quyết định dời cuộc họp thường niên đến trung tuần tháng 4.

PV