Đại học Tân Tạo tiếp tục mua vào cổ phiếu của Công nghiệp Tân Tạo

23:25 06/12/2021

Tổng cộng, Đại học Tân Tạo đã gom trên 40 triệu cp ITA của Công nghiệp Tân Tạo từ cuối tháng 9/2021 đến nay, nâng sở hữu lên mức 13,41%.

Công ty CP Đại học Tân Tạo vừa mua thêm 11,5 triệu cp của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA/HoSE) trong thời gian 11/11 - 03/12.

Đại học Tân Tạo tiếp tục mua vào cổ phiếu của Công nghiệp Tân Tạo
Đại học Tân Tạo tiếp tục mua vào cổ phiếu của Công nghiệp Tân Tạo.

Trước đó, Đại học Tân Tạo đăng ký mua 20 triệu cp song chỉ gom thành công 11,5 triệu cp ITA. Các giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Chiếu theo giá bình quân giai đoạn 11/11 – 03/12, ước tính thương vụ có giá trị khoảng 134 tỷ đồng.

Tổng cộng, cổ đông này đã gom trên 40 triệu cp ITA từ cuối tháng 9/2021 đến nay, nâng sở hữu lên mức 13,41%.

Công ty CP Tập đoàn Tân Tạo cũng vừa gom thêm 1,7 triệu cp ITA vào ngày 03/11, nâng sở hữu lên mức 19,09%.

PV