Covid bùng phát, Vietjet vẫn thu về 127 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm

DNHN - Công ty CP hàng không Vietjet vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu vận tải hàng không tăng tới 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính quý II Công ty CP hàng không Vietjet (VJC/HoSE) vừa công bố, doanh thu vận tải hàng không đạt 2.973 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu đi lại tăng cao trong tháng 4. Với kết quả hợp nhất, Vietjet đạt doanh thu 4.337 tỷ đồng trong quý II, cao hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietjet đạt doanh thu kinh doanh vận tải hành khách là 5.818 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 13,7 tỷ đồng; doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 8,386 tỷ đồng và 127 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Covid bùng phát, Vietjet vẫn thu về 127 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm
Covid bùng phát, Vietjet vẫn thu về 127 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.

Tiếp tục mở mang hoạt động kinh doanh, hỗ trợ hàng không, tối ưu sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong giai đoạn hàng không giảm khai thác, Vietjet thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, mở ra mảng kinh doanh tài chính, đầu tư dự án, tương ứng đạt được doanh thu hoạt động đầu tư, tài chính hơn 1.756 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 6/2021, Vietjet có tổng tài sản 44.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 0,73 lần và chỉ số thanh khoản 1.5 lần, nằm ở mức an toàn và chỉ số thuộc nhóm tốt trong ngành hàng không thế giới.

Linh An

Tin liên quan