Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

14:24 28/07/2022

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát vào quý I, nhưng với sự lãnh đạo hiệu quả của Ban Điều hành, sự chung sức, đồng lòng, đề ra nhiều giải pháp thiết thực của toàn thể CBNV, qua đó hoạt động kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan: tổng doanh thu đạt 2.725 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm; Tổng nộp ngân sách đạt 837 tỷ đồng, đạt 53% chỉ tiêu Tỉnh giao. Kết quả thi đua lao động trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Công ty đã khen thưởng 07 cá nhân trong ban điều hành, Giám đốc Công ty khen thưởng 93 cán bộ, nhân viên, 05 tập thể, 06 nhóm sáng kiến và 01 nhóm thành tích.

Ông Mai Thanh Bình – Giám đốc Công ty phát biểu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ông Mai Thanh Bình – Giám đốc Công ty phát biểu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, ông Mai Thanh Bình – Giám đốc Công ty đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trong đó tập trung vào 08 nhiệm vụ chính như: Thực hiện tốt công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đáp ứng nhu cầu công tác lãnh đạo, điều hành Công ty; Hoàn thành công tác rà soát, kiện toàn hệ thống quy chế quản trị Công ty theo kế hoạch và phù hợp với tình hình thực tế; Xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số theo Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy...  

Ông Mai Thanh Bình – Giám đốc Công ty trao Quyết định khen thưởng cho đại diện các nhóm sáng kiến, thành tích
Ông Mai Thanh Bình – Giám đốc Công ty trao Quyết định khen thưởng cho đại diện các nhóm sáng kiến, thành tích.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Mai – Chủ tịch Công ty đề nghị trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, toàn thể CBNV Công ty cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được Giám đốc triển khai tại Hội nghị, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại tại địa phương theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

Bà Nguyễn Thị Kim Mai – Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Kim Mai – Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Công ty đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Mai – Phó Giám đốc Công ty. Với thâm niên làm việc tại Công ty 23 năm, trong quá trình công tác, ông Mai đã có nhiều đóng góp vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Mai (ở giữa) nhận Quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch Công ty
Ông Nguyễn Văn Mai (ở giữa) nhận Quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch Công ty.

 PV