Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng: Giữ cho đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp

07:47 14/01/2024

Với bề dày kinh nghiệm và tiềm lực của mình, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng luôn đi đầu trong công cuộc bảo vệ môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững.

Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Quận Hải An
Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn PLRTN tại Quận Hải An.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng luôn đề cao công tác quản lý rác thải, hạn chế tối đa các vấn đề môi trường. Công ty cũng là đơn vị tiên phong trên địa bàn thành phố thực hiện tuyên truyền và triển khai các mô hình phân loại rác thải gắn với thực hiện quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị quyết đại hội Đảng thành phố Hải Phòng lần thứ XVI với chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý ở đô thị đạt 100%...; trong đó trên 50% được xử lý bằng các công nghệ hiện đại, không chôn lấp vào năm 2025”.

Năm 2023, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và môi trường, chính quyền địa phương, trường học tổ chức 1934 hội nghị với hơn 110 nghìn lượt người tham d. Riêng địa bàn quận Ngô Quyền, năm 2023, Công ty đã cùng chính quyền địa phương đã triển khai việc truyên truyền phân loại rác thải tới 12 tổ dân phố, 45 nghìn hộ dân và hơn 170 nghìn người (đạt tỷ lệ 100%).

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thi Hải Phòng tổng vệ sinh tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố
Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thi Hải Phòng tổng vệ sinh tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Hướng đến mục tiêu phát triển thành phố xanh - sạch - đẹp và bền vững, Công ty luôn phấn đấu tích cực trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố. Để làm được điều này, Công ty đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác như: luôn luôn đổi mới, kiện toàn công tác sản xuất, xây dựng quy trình thu gom linh hoạt, phù hợp đáp ứng khối lượng rác phát thảinhờ vậy mà đường phố, xóm ngõ được duy trì sạch sẽ, 100% rác thải được thu gom trong ngày; Bố trí lực lượng cán bộ chuyên trách kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn công ty phục vụ và tại các khu xử lý rác. Phát hiện các điểm phát sinh rác thải để kịp thời xử lý. Phối hợp với phòng chức năng của các quận huyện, xã phường quản lý các điểm “nóng” về môi trường.

Trường THPT- Thuỵ Hương thăm quan KLH Tràng Cát
Trường THPT- Thuỵ Hương thăm quan KLH Tràng Cát.

Chia sẻ về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo công ty cho biết: Năm 2024, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng sẽ tiếp tục triệt để vấn đề thu gom rác thải các tuyến phố, ngõ xóm, khu vực dân cư. Vận chuyển rác thải theo hướng linh hoạt, chất lượng, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng mỹ quan, giao thông đô thị, tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Phối kết hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn để mở rộng các mô hình. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các mô hình.

Thường xuyên đổi mới quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo hướng tinh gọn, linh hoạt; Tăng cường ứng dụng sáng kiến khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành sản xuất.

Tăng cường phân loại rác thải nhằm thực hiện việc xử lý rác bằng nhiều phương pháp: chôn lấp, tái chế, đốt rác. Sử dụng hiệu quả diện tích chôn lấp hiện tại của các Khu chôn lấp rác thải.

Nghiên cứu các loại hình sản xuất kinh doanh mới phù hợp, thích ứng với sự chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và điều kiện cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

Nam Trí Đức