Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

18:38 15/04/2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng tàu (HODECO) thông báo tới cổ đông về việc đăng ký mua cổ phần theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.