Cổ phiếu TDH của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức từ diện cảnh báo sang kiểm soát

22:10 20/06/2022

Lý do là Công ty lỗ ròng liên tiếp 2 năm 2020 và 2021, với số lỗ lần lượt là 363,42 tỷ đồng và 942,05 tỷ đồng (căn cứ BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, năm 2021).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo chuyển cổ phiếu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH/HoSE) từ diện cảnh báo sang kiểm soát từ ngày 27/06/2022.

Cổ phiếu TDH của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức từ diện cảnh báo sang kiểm soát
Cổ phiếu TDH của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức từ diện cảnh báo sang kiểm soát.

Lý do là Công ty lỗ ròng liên tiếp 2 năm 2020 và 2021, với số lỗ lần lượt là 363,42 tỷ đồng và 942,05 tỷ đồng (căn cứ BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, năm 2021).

Tới quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 19,8 tỷ đồng, thấp nhất trong một quý kể từ khi niêm yết vào năm 2006, giảm gần 94% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán ở mức 22 tỷ đồng, khiến đơn vị chịu lỗ gộp 2.3 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ doanh thu tài chính từ thanh lý các khoản đầu tư (gần 10 tỷ đồng) và hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư (gần 52 tỷ đồng), Công ty báo lãi ròng gần 60 tỷ đồng.

PV