Cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN chưa đạt được nhiều kết quả

DNHN - Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, hệ thống cơ chế chính sách về CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của thực tế, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Các DNNN, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tiếp tục được sắp xếp lại tinh gọn hơn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, hoạt động có hiệu quả, đóng góp quan trọng cho NSNN.

Kết thúc giai đoạn 2016- 2020, còn 89 DN chưa hoàn thành kế hoạch CPH theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến các DN này sẽ tiếp tục triển khai CPH theo kế hoạch, trong đó, những đơn vị còn nhiều DN phải CPH như: Hà Nội cổ phần hóa 13 DN (4 Tổng công ty), chiếm 14% kế hoạch; TPHCM cổ phần hóa 38 DN (11 Tổng công ty), chiếm 40% kế hoạch; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN CPH 6 doanh nghiệp (3 Tập đoàn, 3 Tổng công ty), Bộ Xây dựng cổ phần hóa 2 Tổng công ty.

  Cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN chưa đạt được nhiều kết quả.

Cục Tài chính DN, Bộ Tài chính cho biết, trong 5 tháng qua đã nhận được báo cáo phê duyệt phương án CPH của 3 DN thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (không thuộc danh mục DN CPH được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) với tổng giá trị DN là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty là 151 tỷ đồng. Đồng thời, các đơn vị vẫn tiếp tục triển khai công tác xác định giá trị DN để CPH theo quy định, cụ thể: Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi đã có Quyết định phê duyệt giá trị DN; ngày 8/2/2021, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã IPO Công ty mẹ EVENGENCO2; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải – TKV dự kiến sẽ tổ chức IPO vào ngày 17/6/2021.

Về thoái vốn, 5 tháng đầu năm 2021 đã thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng, trong đó, thoái vốn nhà nước tại 3 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng; thoái vốn của Tập đoàn, Tổng công ty: đã thực hiện thoái vốn tại 9 DN thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, NXB Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm, công tác CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN vẫn chưa đạt được nhiều kết quả cụ thể. Mặc dù thị trường chứng khoán trong nước và thế giới đã từng bước phục hồi, tuy nhiên, việc triển khai IPO của EVNGENCO2 không đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra (chỉ bán được tương đương 0,045% tổng số cổ phần dự kiến bán ra). Vẫn còn một số DN CPH chưa thực hiện quyết toán CPH theo quy định, chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán sau CPH, qua đó ảnh hưởng đến quá trình thoái vốn của các DN và ảnh hưởng đến việc thu, nộp tiền từ CPH, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN.

Bộ Tài chính dự kiến, trong 6 tháng đầu năm, công tác CPH, thoái vốn vẫn chưa thể đạt được nhiều kết quả do trong tháng 5 dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát ở nhiều nơi trong cả nước, nhiều biện pháp đã được áp dụng để ứng phó, trong đó nhiều địa phương đã phải cách ly xã hội, việc này ảnh hưởng đến việc triển khai công tác CPH, thoái vốn.

Bộ Tài chính xác định cần tập trung hoàn thành việc IPO một số DN lớn trong năm 2021 như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank (dự kiến sẽ thu về 19.847 tỷ đồng nếu Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ); Công ty mẹ Tập đoàn VNPT (dự kiến thu 30.759 tỷ đồng nếu Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ); MobiFone (dự kiến thu 9.255 tỷ đồng nếu Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ). Đây là các DN theo Quyết định số 26/QĐ-TTg, thuộc giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành CPH. Tuy nhiên, số thu thực tế của các DN này còn phụ thuộc vào phương án CPH cụ thể, lúc này mới xác định được tỷ lệ phần vốn nhà nước bán ra, giá khởi điểm cũng như tình hình thị trường.

Vấn đề thoái vốn cũng được Bộ Tài chính định hướng tập trung thoái vốn tại các Tập đoàn, Tổng công ty lớn từ nay đến cuối năm. Bộ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN chỉ đạo SCIC trong năm 2021 tập trung thực hiện thoái vốn tại Sabeco (dự kiến thu khoảng 40.169 tỷ đồng, tính theo giá tham chiếu ngày 12/4/2021 là 174.000 đồng/cổ phiếu), Tập đoàn FPT (dự kiến thu về 1.982 tỷ đồng, tính theo giá tham chiếu ngày 12/4/2021 là 82.100 đồng/cổ phiếu) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (dự kiến thu về 776 tỷ đồng, theo giá tham chiếu ngày 12/4/2021 là 25.850 đồng/cổ phiếu). 

P.V

Tin liên quan