Cổ đông Licogi 166 bị phạt trăm triệu vì không đăng ký chào mua công khai

23:20 12/12/2021

Cổ đông Công ty CP Licogi 166 đã có hành vi không thực hiện đăng ký chào mua công khai với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngày 08/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Việt số tiền 100 triệu đồng.

Theo đó, ngày 20/05/2019, ông Dương Văn Việt đã thực hiện giao dịch mua hơn 3,5 triệu cp LCS của Công ty CP Licogi 166 (LCS/HNX) dẫn đến khối lượng cổ phiếu LCS do ông Dương Văn Việt sở hữu tăng từ 0 cp lên hơn 3,5 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0% lên 46,42% (lớn hơn 25%).

Cổ đông Licogi 166 bị phạt trăm triệu vì không đăng ký chào mua công khai
Cổ đông Licogi 166 bị phạt trăm triệu vì không đăng ký chào mua công khai.

Tuy nhiên, ông Dương Văn Việt không thực hiện đăng ký chào mua công khai với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Với hành vi này, ông Việt bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Việt từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong thời hạn tối đa 6 tháng quy định. Ngày 05/06/2019, ông Việt đã bán hơn 1,7 triệu cp LCS, làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ xuống còn 24%.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Licogi 166 (Mã Ck: LCS), do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, LCS bị phạt 70 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu như báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý II/2019, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2019, BCTC kiểm toán năm 2020.

 Linh Anh