Chuyển đổi số trong doanh nghiệp vẫn đang tồn tại nhiều rào cản

11:28 12/08/2022

Quá trình chuyển đổi số hiện nay đối với nhiều doanh nghiệp đang gặp phải những rào cản đó là đầu tư chuyển đổi số cao, hạ tầng công nghệ thông tin kém phát triển, giải pháp về rủi ro an ninh mạng khó tiếp cận, nguồn nhân lực chuyển đổi số hạn chế… Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, nếu chậm trễ trong triển khai chuyển đổi số sẽ khiến các doanh nghiệp chậm thay đổi, dễ bị tụt hậu trên thương trường.

Chuyển đổi số trong trong doanh nghiệp là những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp ứng phó với các thách thức mới, phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh nhằm tham gia bền vững vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện có trên 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên thiếu rất nhiều nguồn lực, từ tài chính, công nghệ, thiếu đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số… 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Theo ông Lê Văn Khương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vẫn đang tồn tại nhiều rào cản khiến công tác này chưa đạt hiệu quả kỳ vọng. Rào cản đó là chi phí đầu tư chuyển đổi số cao, hạ tầng công nghệ thông tin kém phát triển, giải pháp về rủi ro an ninh mạng khó tiếp cận, nguồn nhân lực chuyển đổi số hạn chế…

Ông Lê Văn Khương cho biết: "Các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong triển khai chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Ví dụ như quản trị những sự thay đổi trong doanh nghiệp, đào tạo nhân viên chuẩn hóa các quy trình để cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả".

Chuyển đổi số hiện được xem là con đường ngắn nhất để tạo ra giá trị mới, bắt kịp và vượt lên trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt để phát triển bền vững. Vì thế nếu chậm trễ trong triển khai chuyển đổi số sẽ khiến các doanh nghiệp chậm thay đổi, sẽ dễ bị tụt hậu trên thương trường. Do đó yêu cầu đặt ra là, các doanh nghiệp cần bắt kịp xu thế chuyển đổi số để cải tiến mô hình hoạt động tối ưu hơn, nhanh hơn, linh hoạt hơn.

P.V