Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An thoái sạch vốn

DNHN - Chủ tịch HĐQT Lê Thị Tuyết của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã bán ra hơn 4,6 triệu cổ phiếu TAR mà vị này đang nắm giữ.

Ngày 13/01, Chủ tịch HĐQT Lê Thị Tuyết của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR/HNX) đã bán ra hơn 4,6 triệu cp TAR đang nắm giữ (tương đương sở hữu 9,99%). Sau giao dịch, bà Tuyết không còn nắm giữ cổ phiếu TAR.

Trước đó, vào ngày 17/12/2021, nữ chủ tịch đã bán 7 triệu cp, hạ sở hữu tại TAR từ mức 11,6 triệu cp (25,14%) xuống còn 4,6 triệu cp.

Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An thoái sạch vốn
Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An thoái sạch vốn.

Giao dịch được thực hiện trong bối cảnh cổ phiếu TAR đang có đợt điều chỉnh mạnh. So với mức đỉnh 44.800 đồng/cp hồi cuối tháng 12/2021, thị giá cổ phiếu này đã giảm 24% về mức 34.000 đồng/cp (trong phiên 20/01).

Về mặt hoạt động kinh doanh, HĐQT của TAR đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 3.500 tỷ đồng và 600 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty sẽ định giá và chuyển nhương khu đất 10,9 nghìn ha ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ), dự kiến hoàn thành trước 30/06/2022 và xin điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nới room ngoại từ 0% lên tối đa 49%.

PV

Bài liên quan