Cao su Tân Biên dự chi gần 132 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

DNHN - Với gần 88 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty CP Cao su Tân Biên sẽ phải chi gần 132 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Công ty CP Cao su Tân Biên (RTB/UPCoM) sẽ tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng). RTB sẽ thanh toán vào ngày 20/12/2021.

Với gần 88 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phải chi gần 132 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Tuy nhiên, cổ đông lớn nhất đồng thời là Công ty mẹ của RTB - Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR/HoSE) đang nắm đến 98,46% vốn của RTB. Như vậy, gần 130 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức sẽ về tay GVR.

Cao su Tân Biên dự chi gần 132 tỷ đồng tạm ứng cổ tức
Cao su Tân Biên dự chi gần 132 tỷ đồng tạm ứng cổ tức.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của RTB xấp xỉ 641 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp ghi nhận gần 255 tỷ đồng, gấp 6.4 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ gần 11% lên 40%.

Dù chi phí nhìn chung tăng, đặc biệt là chi phí bán hàng (tăng 89%), nhưng RTB vẫn báo lãi ròng 9 tháng đầu năm 2021 hơn 237 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

So với kỳ vọng lợi nhuận sau thuế 106.4 tỷ đồng trong năm 2021, kết quả 9 tháng đầu năm của RTB đã gấp 2,2 lần mục tiêu đề ra.

Tổng tài sản tại ngày 30/09/2021 không thay đổi đáng kể so với đầu năm, duy trì gần mức 2.890 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lại giảm 45%, chủ yếu từ vườn cây kiến thiết cơ bản năm 2013 và năm 2014. Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho của RTB tăng lần lượt 97% và 18%, đạt lần lượt 59 tỷ đồng và 142 tỷ đồng. 

Linh Anh

Tin liên quan