Cao su Đồng Phú vượt kế hoạch lợi nhuận năm

DNHN - Do giá vốn ngược chiều doanh thu, lãi gộp của Công ty CP Cao su Đồng Phú tăng đến 35%, vượt hơn 433 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 28% lên gần 36%.

Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR/HoSE) trong năm 2021 đạt gần 449 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2020.

Dù sản lượng tiêu thụ mủ cao su giảm nhưng nhờ giá bán bình quân cao hơn năm trước, doanh thu của DPR vẫn ghi nhận tăng trưởng ở mức 7%, đạt gần 1.214 tỷ đồng. Do giá vốn ngược chiều doanh thu, lãi gộp của Công ty tăng đến 35%, vượt hơn 433 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 28% lên gần 36%.

Cao su Đồng Phú vượt kế hoạch lợi nhuận năm
Cao su Đồng Phú vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2021, DPR ghi nhận khoản lợi nhuận khác gần 226 tỷ đồng, trong khi năm trước khoản mục này chỉ gần 11 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận đột biến, DPR báo lãi ròng năm 2021 đạt gần 449 tỷ đồng, gấp 2,5 lần kết quả năm 2020.

Xét chỉ tiêu lãi trước thuế, Công ty ghi nhận hơn 594 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm trước, đồng thời vượt hơn 41% kế hoạch đề ra cho năm 2021.

DPR có thể vượt kế hoạch năm chủ yếu nhờ vào kết quả kinh doanh của quý 4 khi trong quý cuối năm, lãi trước thuế của Công ty đạt gần 399 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ, dù doanh thu giảm 3%. Trước đó, mức thực hiện kế hoạch của DPR chỉ đạt gần 47% sau 9 tháng đầu năm. Nhân tố thúc đẩy chủ yếu là khoản lợi nhuận khác gần 209 tỷ đồng được ghi nhận trong quý IV (cùng kỳ lỗ khác gần 2 tỷ đồng).

PV

Bài liên quan