Bộ Công Thương phối hợp với SCIC chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp

20:28 12/06/2024

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bên sẽ phối hợp thực hiện việc bàn giao toàn bộ các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu sang Ủy ban và SCIC.

Ngày 12/6, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của các doanh nghiệp từ Bộ Công Thương sang Ủy ban và SCIC. Buổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh chủ trì.

Bộ Công Thương đã tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
Bộ Công Thương tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trong buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp toàn diện và chặt chẽ hơn. Sự phối hợp này sẽ tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, các đề án, chương trình và dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và Ủy ban. Đồng thời, hai bên sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc nhằm phát triển sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Bộ Công Thương trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng (điện, than, dầu khí, xăng dầu), công nghiệp (thuốc lá, hóa chất), xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC đã thống nhất chủ trương. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bên sẽ phối hợp thực hiện việc bàn giao toàn bộ các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC. Đồng thời, các bên sẽ tiếp tục phối hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo toàn vốn Nhà nước.

P.V (t/h)