Bình Phước: Bảo tồn nghề thủ công truyền thống cho đồng bào Khơ-Me.

DNHN - Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thông qua kế hoạch số 4360/KH-BVHTTDL về việc tổ chức, xây dựng và bảo tồn nghề thủ công đan lát cho người dân đồng bào Khơ-Me tại tỉnh Bình Phước.

Theo đó, từ ngày 26/11  đến 4/12 tại Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước sẽ diễn ra đợt tập huấn nhằm triển khai, bảo tồn nghề thủ công đan lát truyền thống cho đồng bào Khơ-me, sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với UBND huyện Lộc Ninh tổ chức.

Với mục tiêu bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời tạo ra công ăn việc làm, phát triển kinh tế thông qua mô hình đan lát truyền thống cho người Khơ-me nhằm bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Khi tham gia các lớp đào tạo, tập huấn cho mô hình đan lát truyền thống, bà con sẽ được phổ biến các kiến thức như: khảo sát, đánh giá thực trạng; các lợi thế và khó khăn và kết quả đạt được khi tham gia triển khai nội dung mô hình bảo tồn nghề thủ công đan lát truyền thống cho người Khơ-me; qua đó bổ sung các kiến thức cơ bản, tổ chứ hướng dẫn, xây dựng mô hình thủ công đan lát cho đồng bào; Tập huấn xây dựng mô hình thủ công đan lát truyền thống kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới; tổ chức quay phim, ghi lại hình ảnh trong suốt quá trình triển khai xây dựng và bảo tồn nghề thủ công đan lát cho người dân đồng bào Khơ-me tại tỉnh Bình Phước.

Qua sự kiện này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ trao tặng các trang thiết bị kỹ thuật, nguyên liệu để phục vụ cho đợt tập huấn triển khai, bảo tồn nghề thủ công đan lát truyền thống cho đồng bào Khơ-me tại huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước. Với mong muốn bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa độc đáo của đồng bào Khơ-me, qua đó bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần, khơi dậy nét đẹp trong văn hóa của người Khơ-me.

PV 

Tin liên quan