Bị chặn hóa đơn vì nợ thuế, Tân Mai Group lại chịu phạt hàng trăm triệu đồng

DNHN - Tân Mai Group bị xử phạt hành chính theo quyết định số 645/QĐ-XPVPHC với tổng số tiền 475 triệu đồng. Trước đó cơ quan thuế cho biết Tân Mai Group đang nợ 35,9 tỷ đồng tiền thuế và đã bị cơ quan thuế ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp là Công ty CP tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group) và Công ty CP xây lắp và sản xuất công nghiệp do vi phạm việc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không đăng ký giao dịch chứng khoán; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Tân Mai Group bị xử phạt hành chính theo quyết định số 645/QĐ-XPVPHC với tổng số tiền 475 triệu đồng.

Bị chặn hóa đơn vì nợ thuế, Tân Mai Group lại chịu phạt hàng trăm triệu đồng
Bị chặn hóa đơn vì nợ thuế, Tân Mai Group lại chịu phạt hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tại Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G–KT ngày 21/11/2013 của công ty, Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào công ty kể từ ngày 8/4/2013.

Tuy nhiên, việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định.

Tân Mai Group cũng bị phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực).

Hà Linh

Tin liên quan