Bảo hiểm OPES sắp về tay VPBank

22:55 19/07/2022

Sau chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES sẽ được nâng lên mức 98% vốn điều lệ và OPES sẽ trở thành công ty con của VPBank.

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, VPB/HoSE) vừa có Nghị quyết về việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Bảo hiểm OPES.

VPBank sẽ nhận chuyển nhượng 47,85 triệu cp tại OPES, tương đương 87% vốn điều lệ Công ty, với mức giá chuyển nhượng là 12.200 đồng/cp. Tổng giá mua ước tính mà VPBank phải chi cho thương vụ này là 585 tỷ đồng.

Bảo hiểm OPES sắp về tay VPBank
Bảo hiểm OPES sắp về tay VPBank.

Theo đó, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES sẽ được nâng lên mức 98% vốn điều lệ và OPES sẽ trở thành công ty con của VPBank.

Trước đó, phương án mua cổ phần OPES đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VPBank thông qua. Đây cũng là thương vụ M&A thứ 2 mà VPBank lên kế hoạch thực hiện, sau vụ mua lại Công ty CP Chứng khoán ASC - hiện là Công ty CP Chứng khoán VPBank.

Công ty CP Bảo hiểm OPES ra mắt thị trường bảo hiểm Việt Nam vào năm 2019. Tiền thân của OPES là CTCP Bảo hiểm Việt Nam Thịnh Vượng với cổ đông lớn là VPBank.

Theo báo cáo thường niên 2021, tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của OPES đã vượt 1.000 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty trong năm này đạt 943 tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2020.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết, do OPES là công ty phát triển về các sản phẩm số hoá (digital), nếu chỉ hợp tác thì sẽ không có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. VPBank sẽ nâng tỷ lệ sở hữu dần lên 100%, đưa OPES trở thành công ty con của Ngân hàng, từ đó có cơ sở trao đổi thông tin, cùng nhau xây dựng các sản phẩm để bán chéo.

 PV