BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TP ĐỒNG HỚI MƯỜI NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

00:00 12/10/2020

Cách nay vừa đúng 10 năm, ngày 06/8/2007, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 1789/QĐ-UBND và tiếp đó, UBND thành phố Đồng Hới cũng ra quyết định số 08/QĐ-UBND về việc quy định chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới. Theo đó, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND thành phố Đồng Hới tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Nhiệm vụ của Ban là chuyên bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chống cát bay, cát chảy, lấn biển và bảo vệ môi trường. Khi mới thành lập, ông Nguyễn Xuân Thủn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông kiêm Giám đốc Ban. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn. Biên chế chỉ có 5 người, cơ sở vật chất chưa có gì. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đều sinh hoạt chung với Trung khuyến nông Đồng Hới. Năm 2009, ông Thủn nghỉ hưu, ông Đào Viết Lộc lên thay, giữ chức Giám đốc Trung tâm khuyến nông nhưng vẫn kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới. Giai đoạn này, cơ sở vật chất có khá hơn, tuy nhiên, do cơ chế chính sách tiền lương của công nhân bảo vệ rất thấp. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm trước UBND thành phố, tập thể Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới vẫn ngăn chặn tối đa nạn phá rừng, bảo vệ màu xanh khu vực rừng tự nhiên khu vực phía Tây thành phố. Tháng 8/2011, thành phố bổ nhiệm ông Đặng Đình Tự giữ chức Giám đốc Ban, đây là giai đoạn Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới đi vào ổn định cả về tổ chức và nhân sự. Chi bộ Đảng được tách ra từ trung tâm Khuyến nông để trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. Công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động ngày một hiệu quả, là nơi đáng tin cậy để người lao động gửi gắm niềm tin. Để bảo vệ và phát triển gần 3.800 ha đất rừng và đất lâm nghiệp, trong đó đất rừng phòng hộ có hơn 3.000 ha, rừng sản xuất trên 500ha, Ban đã hợp đồng 11 công nhân bảo vệ có tuổi đời từ 25 đến dưới 40 tuổi, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn cơ bản, trong đó Đảng viên, bộ đội chuyển ngành chiếm 60%. Có thể nói, số lượng công nhân không nhiều so với diện tích cả vùng đồi và vùng biển trải dài trên 7 xã của thành phố, nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao, từ ngày thành lập đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Ban đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hạt kiểm lâm và UBND các xã, phường, nhằm tăng cường công tác bảo vệ diện tích rừng được giao khoán. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là một trong những nhiệm vụ chính trong những tháng nắng nóng của năm, vì vậy, Ban thường xuyên phối hợp với Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương vận động nhân dân có ý thức trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Mười năm qua đã mở được 83 lớp tập huấn với hơn 3.735 lượt người tham gia. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Lãnh đạo thành phố, đơn vị đã mua sắm được nhiều loại dụng cụ phòng cháy, chữa cháy. Đã xây dựng được 2 chòi canh lửa, nhiều bản tuyên truyền, bảo vệ rừng, xây dựng hơn 30km đường ranh cản lửa ở vùng đồi và vùng biển, mua sắm nhiều máy cắt cỏ, máy cưa xăng, cuốc, xẻng, rựa, xô… Điều đáng nói ở đây là trong 10 năm qua, Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân viên và người lao động có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt trong thực thi công việc. Nhờ phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm cũng như UBND các xã, phường có rừng, nên 10 năm qua trên địa bàn không có điểm nóng lâm tặc xâm hại rừng, khai thác rừng trái phép xảy ra. Chất lượng 339ha rừng phòng hộ ngày một nâng lên, tỷ lệ rừng che phủ ngày càng cao, công tác hỗ trợ cho dân trồng rừng cũng đã được Ban quan tâm đúng mức, trong 10 năm đã sản xuất hơn 1.200.000 cây con đảm bảo chất lượng, được Chi cục Kiểm lâm đảm bảo kỹ thuật, cây phát triển tốt, trồng và chăm sóc hơn 300ha rừng phòng hộ và rừng thay thế. Mười năm là khoảng thời gian chưa dài, nhưng đã đánh dấu một chặng đường của Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới đang trên đà phát triển. Trọng Lãnh - Trưởng Văn phòng đại diện tại Quảng Bình